Предводител на балрозите

Име на Готмог — най-великият сред балрозите и върховен военачалник на Ангбанд. Той участвал в Дагор-нуин-Гилиат (където смъртно ранил Феанор) и в Нирнает Арноедиад (където съсякъл с брадва върховния крал Фингон). Намерил участта си в Паданието на Гондолин, където се сражавал срещу Ектелион. Не се знае колко точно балрози е командвал Готмог, но вероятно броят им не е голям — Моргот имал общо седем от тези огнени демони.