Принц на Итилиен

Благородническа титла на наместника Фарамир, дадена му от Арагорн II Елесар при възкачването му на престола на Гондор. Като принц, Фарамир обитавал централните части на Итилиен и станал господар на Емин Арнен.