Пръстен на въздуха

Название на един от трите елфически пръстена — Вилия, който бил носен от Елронд по време на Войната за пръстена.