Вилия

Един от трите всевластни пръстена, дадени на елфите. Бил известен още като Сапфиреният пръстен или Пръстенът на въздуха и бил направен от Келебримбор и мирдаините в Ерегион. Изпървом бил носен от Гил-галад, но той го предал на Елронд по времето, когато Ломидол бил основан.