Мирдаини

Изкусните майстори от Ерегион и последователи на Келебримбор, син на Куруфин. Те били подлъгани от Саурон и без да искат му помогнали в направата на Всевластните пръстени.