Рохански пролом

Големият пролом западно от Рохан, намиращ се между южния край на Мъгливите планини и най-северните върхове на Белите планини.