Саерос

Елф от нандорите, който живял в двора на крал Тингол в Дориат след Първата битка. Когато Турин дошъл в тези земи, той и Саерос станали врагове. Случайната смърт на Саерос от ръцете на Турин накарала синът на Хурин да напусне кралството.