Първата битка

Първото от великите сражения в Белериандските войни, което се провело скоро след унищожаването на двете дървета на Валинор и преди завръщането на нолдорите в Средната земя. След идването на Мелкор в Средната земя неговите войски от орки нападнали Тингол и Кирдан, двамата най-велики владетели в Белерианд по това време. Въпреки че елфите успели да спасят кралствата си в Дориат и Фалас, след битката орките свободно се движели из Белерианд до идването на нолдорите.