Салмар

Маяр от народа на Улмо, който слязъл на Арда с господаря си и създал Улумури — роговете на Улмо, направени от бели раковини.