Улумури

Роговете, направени от маяра Салмар от бяла раковина и носени от валара Улмо. Той често свирел на тях невидим по бреговете на Средната земя, а който ги чуел вечно копнеел по морето. Когато Улмо се явил пред Туор на бреговете на Невраст той спрял бурята като изсвирил нота на великия си рог. Въпреки че рогът нямал пряка връзка с улумурите, те имали сходни свойства и можем да предположим, че не се различавали много. Когато Улмо надул рога си Туор успял да види незабравимо видение за дълбините на моретата на Арда.