Северно кралство

Северната страна Арнор, която била едно от двете кралства, основани в Средната земя от Елендил и синовете му, наред с южното кралство Гондор.