Тар-Миниатур

„Крал и първи господар” — звание, прието от Елрос, син на Еарендил, когато станал първи крал на Нуменор в ранните години на Втората епоха.