Того Дебелушков

Хобит, който живял няколко поколения преди Фродо (вероятно повече от век преди Войната за пръстена). Той се оженил за Лилия Торбинс, която била една от лелите на Билбо.