Торонгил

„Орелът от звездите” — прякор на Арагорн в младините му, когато препускал до Рохан и Гондор, помагайки на владетелите им.