Трите рода

Ваниярите, нолдорите и телерите — трите елфически племена, които последвали зова на валарите и поели Великото пътешествие към Аман.