Тумладен

Скритата долина насред Пръстеновите планини, открита от Тургон, който бил воден от Улмо. В тази долина Тургон основал Гондолин.