Тумхалад

Поле върху западните брегове на Нарог, заобиколено от неговия приток — Гинглит. Тумхалад е известен като мястото на последната отчаяна защита на Нарготронд от яростната атака на Глаурунг — безнадеждна битка, в която елфическият владетел Ородрет бил убит.