Тъмнина

Понятие, обикновено свързвано с тъмната сила на Саурон и земите, попаднали под властта му. По време на Войната за пръстена обаче, тъмнината на Саурон се превърнала в страховита реалност, докато се разпростирала извън Мордор и покривала западните страни за много дни.