Феанорски букви

Име, използвано за елфическата писменост, която може да се види например на Единствения пръстен. Сътворена е от самия Феанор. По-често срещаното наименование е Тенгвар.