Фуков хълм

Хълм край Фукови оврази във Фуков край, в който се намирали смяловете Бренди-палат — родов дом на сем. Брендифук.