Холман Памуксън

Един от родоначалниците на сем. Памуксън и първият, който използвал името Памуксън като фамилно. Той бил родом от Крайречкино и вероятно се грижел за нивите в този район, подобно на сина му Толман години по-късно.

Братовчед и съименник на Холман бил Холман Зеленоръки, чиято професия се предала до Бързохам Майтапер и сина му Сам.