Памуксън

Котър, основателят на фамилията Памуксън, бил роден близо двеста години преди Войната за пръстена. Неговият внук Холман бил първият, носещ това име. Дългия Хом, както бил известен Холман, е и първият, който живял в Крайречкино, където бил домът на фамилията.

Толман, синът на Холман, обработвал земите на юг от Крайречкино и той направил семейството едно от най-важните в Графството. Той участвал в Битката в Крайречкино, а дъщеря му Роузи се омъжила за Сам Майтапер на следващата пролет.