Карл

Котър имал двама синове, по-големият от които, Котман, бил основоположник на фамилията Памуксън. По-малкият син на Котър бил известен просто като Карл, но за неговите потомци не се знае нищо. Три поколения по-късно обаче чифликчията Том Памуксън нарекъл най-малкия си син Карл в негова чест.