Котман

Син на Котър и предшественик на фамилията Памуксън от Крайречкино. Котман явно не бил заможен хобит — името му предполага, че е живеел в особено малка хобитска дупка. Той се оженил за Роза, дъщеря на Холман Зеленоръкия, а техният син (също наречен Холман) бил първият, носещ фамилията Памуксън.