Котър

Най-старият член на фамилията Памуксън, въпреки че самото фамилно име било носено чак от неговия внук Холман Памуксън. Котър бил роден през 1220 г. по летоброенето на Графството, близо двеста години преди Войната за пръстена. Той имал двама синове, Котман и Карл. Котман се оженил за Роза Зеленоръки, дъщеря на Холман Зеленоръкия.