Хора от Нуменор

Нуменорци, наследници на едаините от Първата епоха, на които бил даден остров Нуменор.