Черните години

Така хората наричали дългите години на сауроновото управление над Средната земя. Докато Нуменор процъфтявал, хората от Средната земя били свидетели на множество войни и мнозина от тях се подчинили на Саурон. Черните години свършили с идването на Елендил и синовете му в края на Втората епоха.