Аредел Ар-Феиниел

Сестра на Фингон и Тургон, Аредел била считана за една от най-прекрасните сред нолдорите. Живеела с Тургон в Гондолин, ала бродейки извън града била отвлечена от тъмния елф Еол, който я взел за жена. Тя му родила син — Маеглин, с когото избягали по-късно в Гондолин. Еол обаче ги последвал и се опитал да убие сина си с отровна стрела. В това време Аредел се хвърлила пред стрелата и умряла от отровата.