Маеглин

Син на Еол и Аредел Ар-Феиниел. Той избягал от владенията на баща си Нан Елмот с майка си и отишъл с нея в Гондолин. Години по-късно бил заловен от слугите на Моргот и предал местоположението на града.