Бащи на джуджетата

Седемте прародители на расата на джуджетата, създадени от Ауле Ковача дълги години преди пробуждането на елфите. Илуватар им позволил да живеят, но ги заставил да спят до идването на елдарите. Дурин Безсмъртни бил най-старият сред тях.

Забележка

В „История на Средната земя” Толкин споменава, че джуджетата знаели подробностите около своето пробуждане, но ги пазели в тайна. В „Силмарилион” не се казва много по този въпрос, което е логично, тъй като Силмарилион произхожда от елфите, които няма как да знаят къде са се пробудили Бащите на джуджетата. В същото есе на Толкин се споменава къде трима от Бащите са се събудили. Най-старият и известен сред тях — Дурин Безсмъртни, се събудил в планината Гундабад в северните части на Мъгливите планини. Другите били поставени от Ауле в Сините и в Мъгливите планини по двойки.