Дурин Безсмъртни

Дурин Безсмъртни

Най-старият от седемте бащи на джуджетата и първият, създаден от Ауле. Той бил положен да спи под планините на Средната земя до пробуждането на елфите. След като бил съживен, той странствал из дивите земи докато не стигнал до Огледалното езеро, което джуджетата нарекли Хелед-зарам. Гледайки тайнствените звезди, отразяващи се от повърхността му, той приел това за знак и там основал голям град под Мъгливите планиниХазад-дум, който по-късно бил наречен Мория.

Дурин живял до дълбока старост, дори според джуджетата, но въпреки че бил наречен Безсмъртни, той не бил безсмъртен. Той умрял малко преди края на Първата епоха, но родът му никога не бил прекъснат.