Веантур

Прочут мореплавател от ранната нуменорска история, който служил като капитан на корабите на крал Тар-Елендил, четвъртият крал на Нуменор. Той бил първият нуменорец, достигнал обратно бреговете на Средната земя, достигайки до Сивите заливи със своя кораб Ентулесе, през шестстотната година на Втората епоха.