Глирхуин

Гробницата на Турин се намирала над Теиглинската клисура. Там по-късно Хурин погребал и майка му Морвен. Над могилата се намирал камък, който отбелязвал мястото, на което загинала сестра му Ниенор.

Глирхуин бил човек от Бретил, който бил песнопоец и пророк. Той създал песен за гроба на хуриновото семейство и камъка на клетниците. Глирхуин предрекъл, че камъкът ще остане дори ако морето помете земите наоколо. След Войната на гнева всичко било унищожено и морето заляло областта, но пророчеството на Глирхуин се сбъднало. Камъкът на клетниците останал над вълните като остров, който бил наречен Тол Морвен.