Дайруин

Един от спътниците на Барахир и Берен след превземането на Дортонион от Моргот. Дайруин бил един от последните дванадесетима оцелели от хората на Барахир, чиито дела срещу войските на орките накарали Моргот да предприеме действия. Отрядът бил предаден от Горлим Нещастни, а Дайруин бил убит с останалите при Тарн Аелуин. Единственият оцелял клането бил Берен, който не бил в лагера по това време.