Друат

Название за народа, известен с прозвищата друедаини, пукели, вози и др. Друат е ранен вариант на синдаринското им име, променено на друедаини през Първата епоха когато елфите открили, че те са врагове на орките на Моргот.

До Третата епоха този народ бил почти изчезнал, а малкото представители на вида живеели в горския район на Белите планини, известен с името Друадански лес. Според легендите, съществували и други тайни колонии в старата им родина Друваит Иаур на запад, но не се знае дали те съществували по време на Войната за пръстена.