Елдарион

Син на Арагорн II Елесар и Арвен Вечерницата. Не се знае почти нищо за неговия живот, освен че станал крал на Обединеното кралство след смъртта на баща си през 120 г. от Четвъртата епоха.

За такъв важен герой, почти нищо не се знае за живота и делата на Елдарион. По думите на баща му, той бил „съзрял да бъде крал” (Приложение А на „Властелинът на пръстените”). При предшествениците на Арагорн това ставало на 90 год. възраст. Ако и при Елдарион било така, това би означавало, че той е роден около 30 г. от Четвъртата епоха.

Елдарион наследил кралството по древните традиции на Нуменор — баща му Арагорн му предал символите на властта и се отказал от живота си, подобно на великите му прадеди. Майка му Арвен го оставила да управлява сам, преминавайки във вече пустите земи на Лориен, където не след дълго свършил й нейният живот. Освен наследник на Исилдур, Елдарион бил и наследник на дядо си Елронд, което го правило и владетел на останалите елфически кралства в Средната земя. Това вероятно обяснява и името му, което означава „потомък на елдарите”.

Не се знае какво означавала тази титла. В „История на Средната земя” се споменава, че той оставил наследници да управляват след него, но за самото управление на Елдарион няма повече сведения.