Елемакил

Елф от нолдорите и предводител на тези, които пазели външната граница на Гондолин. Тайният път към града преминавал през пещера в стената на Сухата река при Дървената порта — първата от седемте порти на Гондолин. Тази порта била пазена от Елемакил и хората му и там той срещнал Туор и Воронве, които били изпратени от Улмо. Елемакил бил техен водач през седемте порти на Орфалх Ехор, който ги завел при стражата на Великата порта Ектелион.