Исембард Тук

Седмо дете на Геронтиус Тук. Въпреки че не наследил танството, Исембард продължил линията на Туковци чак до Войната за пръстена. Много от потомците му присъствали на Празненството на Билбо, в т.ч. внукът му Аделард и неговите пет деца.