Калакуенди

Елфи на светлината. Име дадено на ваниярите и нолдорите и тези от телерите, които отпътували за Аман, когато светът бил млад и видели светлината на Двете дървета на Валинор. Елу Тингол от Дориат също се числял към калакуендите.