Карах Ангрен

Проход в северозападните части на Мордор, наричан още Исенмут (и двете имена означават „железни челюсти”. Той се намирал между планинските вериги Ефел Дуат и Еред Литуи и свързвал платото Горгорот и по-малката долина Удун на север.

Проходът водел до черната порта Моранон и затова бил добре укрепен, а на канарите над него се намирали множество наблюдателни кули и укрепления. В Карах Ангрен била издигната висока стена от пръст и бил изкопан голям ров, който бил пресичан от един единствен мост.