Келвари

Елфическа дума, споменавана в разговора между Явана и Манве. Означава животни, движещи се създания, докато думата Олвари се отнася за растящите създания с корени в земята.

След пробуждането на елфите, в някои от келварите се вселили могъщи духове. Такива били орлите, които наблюдавали събитията в Средната земя от висините.