Кервет

Месец в календарите на Средната земя, който отговарял на съвременния юли. Кервет било синдаринското название, което се използвало единствено от дунеданците, докато другите календари използвали куенийската дума кермие. Кервет се падал между норуи и уруи.