Коне

Товарни и транспортни животни използвани от елфите и хората през епохите. Известни измежду конете били Рохалор, бойният кон на Финголфин, и Фелароф, жребецът на Еорл Млади. Отглеждането и язденето на коне било превърнато в изкуство от рохиримите през Третата епоха.