Кулуриен

Едно от названията на Лаурелин, златното дърво на Валинор. Името „Кулуриен” вероятно означава „блестящо злато”. Кулуриен било създадено от Явана след като валарите се заселили в Аман и то огрявало земите на Валинор в продължение на много епохи докато не било унищожено от Мелкор и Унголиант. Последният му плод бил поставен в небето на Арда и така било създадено Слънцето.