Леголин

Третият от шестте притока на река Гелион, който, както и останалите, извира от западните склонове на Сините планини. Тече на запад през Осирианд между Талос на север и Брилтор на юг. Името Леголин означава „свободно течащ”.