Луун

Още наричана Лун, река, намираща се далеч на северозапад в Средната земя. Извирала от източните Сини планини и течала на юг, за да се влее във Великото море в широкия Лунен залив.