Митейтел

Дългата река, която извирала в мразовития север на Средната земя, в Мъгливите планини, на близо сто мили северно от Ломидол. Тя течала през земите, които в миналото били владение на Рудаур, покрай местността Тролови чукари. Над Тарбад се вливала в Гландуин и образувала река Гватло (Сивталаз). Човешкото име на реката било Скрежноблик.