Скрежноблик

Река в северните части на Средната земя, позната с елфическото си име Митейтел. Реката извирала от Голо бърдо, на западните склонове на Мъгливите планини, и вървяла на запад към Тролови чукари. Била пресечена от пътя Изток-Запад при Последния мост. След това, реката течала на юг, където на близо сто мили срещала Шумноструйка. Новообразуваната река била известна с името Сивталаз или Гватло и течала през Тарбад, за да се влее в морето при Лонд Даер.

Реката е известна с това, че дъждокрийците пресекли Мъгливите планини и навлезли в Ериадор, следвайки нейното течение.