Последния мост

Старият каменен мост на пътя Изток-Запад над река Митейтел, който се намирал на близо сто мили източно от Бурния връх. Трите му свода пресичали реката в долната част на долината, а на изток се издигали горските хълмове на Тролови чукари, където Билбо и спътниците му се натъкнали на три трола. В „Хобит” наистина се спомена „стар каменен мост”, който вероятно назовава Последния мост.

Мостът най-вероятно е бил построен от дунеданците от Арнор или от по-късното кралство Рудаур, в чиито земи се намирал. В продължение на стотици мили нямало друга възможност за пресичане на реката и затова мостът бил от стратегическо значение. Във Войната за пръстена, тримата Черни конници опитали да удържат моста срещу Арагорн и хобитите, които се били отправили към Ломидол. Планът им бил провален от Глорфиндел, който ги прогонил и оставил на моста своя знак — зелен берил.