Морикуенди

Наречени още тъмни елфи, това били тези елфи, които никога не видели светлината на Двете дървета на Валинораварите, нандорите и синдарите. Кралят на сивите елфи Елу Тингол обаче не се смята за един от морикуендите, тъй като бил пътувал до Валинор преди да се завърна в Средната земя.